KRÁTKÉ ZPRÁVY:
08/2009 - Nabídka rošířena o mikrovlnné díly. Katalog ke stažení zde

VLNOVODOVÉ DÍLY

Zeslabovače

Zeslabovače slouží ke snížení výkonu v trase tam, kde je toto vyžadováno. Jsou to vlnovodové úseky s definovaným průchozím útlumem.

Často jsou používány jako přizpůsobovací členy mezi generátorem a zátěží, mezi rezonančními obvody apod.

Přebytečný výkon je absorbován odporovou vrstvou.

Odporová vrstva je chráněna impregnací. Vnitřní stěny vlnovodu jsou chráněny ochrannou vodivou vrstvou, vnější povrch je lakován.

Standardní řada pevných útlumů je tvořena hodnotami -3 dB, -6 dB, -10 dB a -20 dB.

Hodnota útlumu se s kmitočtem mírně mění, jsou proto dodávány i korekční křivky průběhu útlumu.

Přesnost kalibrace je + 0.1 dB

vlnovody

Zeslabovače

Označení MC284BO MC187BO MC137BO MC90BO MC62BO MC42BO MC28BO
Vlnovod WR284 WR187 WR137 WR90 WR62 WR42 WR28
Frekvenční pásmo [GHz] 2.6-3.95 3.95-5.85 5.85-8.2 8.2-12.4 12.4-18.0 18.0-26.5 26.5-40.0
PSV 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.20
Jmenovitý útlum [dB] L = 3, 6, 10 nebo 20 dB
Délka a [mm] 400 280 220 160 130 90 90
Příruba IEC
vlnovody